Kuntavaalit 2021

Olen ehdolla kuntavaaleissa Oulussa vihreiden listalta ehdokasnumerolla 99.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.8.6.2021 ja ulkomailla 2.5.6.2021. Varsinainen vaalipäivä on 13.6.

 

 

 

Vaaliteemani

Kuntavaaliteemojani ovat

  • koulutuksellinen tasa-arvo
  • kestävä arki
  • onnelliset perheet.

Voit lukea tarkemmin teemoista ja ajatuksistani alta.

Koko Oulun vihreän kunnallisjärjestön kuntavaaliohjelmaan voit tutustua täällä: https://www.vihreatoulussa.fi/kuntavaaliohjelma/.

Tasa-arvoa koulutuksella

Koulutukseen panostaminen on tulevaisuuteen panostamista. Opetusalan ammattilaisena ymmärrän koulutuksen yksilöllisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ja tunnen käytännön kouluarjen. Kouluttautumisen tulee olla mahdollista jokaiselle taustasta riippumatta, ja myös kuntatasolla tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat koulutukselliseen tasa-arvoon. Jotta koulu voi ehkäistä syrjäytymistä ja tasata lasten ja nuorten erilaisista taustoista johtuvia eroja, tulee ryhmäkokojen olla maltillisia ja opettajien hyvinvoivia ja työkykyisiä. Alueellinen eriytyminen uhkaa koulutuksellista tasa-arvoa, ja se pitää huomioida asuinalueiden suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Koulun tulee vastata aidosti myös vähemmistöjen tarpeisiin esimerkiksi huolehtimalla oman äidinkielen opetuksen sekä saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen tarjonnasta ja saavutettavuudesta. Oman äidinkielen opetuksessa voitaisiin hyödyntää etäopetusta, jotta mahdollisimman moni pääsee osaksi opetusta. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä, joten kaupungin on palveluita tarjotessaan tehtävä yhteistyötä saamelaisyhteisön kanssa. Lasten oikeus oman kielen opetukseen ei saa jäädä kiinni siitä, pystyvätkö vanhemmat järjestämään lapselleen koulukuljetuksia.

Oulun tulee olla houkutteleva opiskelijakaupunki korkeakoulu­opiskelijoille. Toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyö voi madaltaa kynnystä korkeakouluopintoihin. Yhä useampi opiskelija myös jäisi Ouluun opintojen jälkeen, jos alue työllistäisi paremmin.Yhteistyö kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä onkin tärkeä tekijä siinä, että Oulu valitaan niin opiskelukaupungiksi kuin sen jälkeiseksikin kodiksi.

Kouluttautumisen tulee olla mahdollista jokaiselle taustasta riippumatta.

Kunnan pitää päätöksenteollaan mahdollistaa asukkailleen kestävä elämäntapa.

Kestävän arjen kaupunki

Ilmastokriisi on aikamme suurin poliittinen kysymys ja globaali ongelma, joka ulottuu myös jokaiseen Suomen kuntaan ja kaikkien suomalaisten arkeen. Kunnan pitää päätöksenteollaan mahdollistaa asukkailleen kestävä elämäntapa. Vähäpäästöistä liikkumista tulee kehittää ja suunnitella kokonaisuutena, jossa joukkoliikenne, kävely ja pyöräily tukevat toisiaan. Oulu tunnetaan pyöräilykaupunkina, ja myös jatkossa Oulussa täytyy tehdä panostuksia pyöräilyyn muun muassa laajentamalla baanaverkkoa sekä palauttamalla laadukas kaupunkipyörä­järjestelmä. Joukkoliikenteen pitää palvella yhä paremmin esimerkiksi työmatkaliikennettä lisäämällä yhteyksiä esimerkiksi poikittaisliikenteeseen, Ruskon alueelle ja lähikuntiin. Haaveilen Oulusta, josta pääsee matkustamaan nopeilla junayhteyksillä maata pitkin niin muualle Suomeen kuin Ruotsin kautta Eurooppaankin.

Kestävän arjen kaupungin joukkoruokailuissa täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota ruoan ympäristövaikutuksiin. Päiväkodeissa ja kouluissa kasvatetaan tulevaisuuden kestäviä kuluttajia, jotka ovat tottuneet syömään hyvää ja terveellistä ruokaa muun muassa kasviksista ja kotimaisesta järvikalasta.

Ihmiset pysyvät onnellisempina ja terveempinä, kun pidämme huolen siitä, että kaupungissakin on pääsy lähiluontoon. Kun säilytämme asutuksen ympärillä riittävästi lähiluontoa, edistämme samalla sekä luonnon monimuotoisuutta että ihmisten viihtyvyyttä ja terveyttä. Pandemiatilanne on lisännyt ihmisten luonnossa liikkumista ja kiinnostusta lähiluontoa kohtaan, ja myös kaupunkien pitää vastata tähän tarpeeseen.

Onnellisia perheitä

Oulu on ikärakenteensakin puolesta lasten ja nuorten kaupunki, ja siksi Oulussa on erityisen tärkeää pitää huolta perheiden hyvinvoinnista ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Onnellisissa perheissä sekä lapset että aikuiset voivat hyvin. Oman lapseni kanssa olen päässyt nauttimaan erinomaisesta neuvola­järjestelmästämme, joka parhaimmillaan tekee upeaa ennaltaehkäisevää terveys- ja hyvinvointityötä perheiden eteen. Neuvolapalveluiden tulee olla tasalaatuisia, ja neuvolan kautta tulee tarjota matalalla kynnyksellä palveluita perheiden tarpeiden mukaan, esimerkiksi äitiysfysioterapiaa, perheterapiaa sekä ohjausta uneen ja imetykseen. Neuvolan tulee edistää vanhemmuuden tasa-arvoa tukemalla niin isiä kuin äitejäkin vanhemmaksi kasvamisessa.

Kaikkien perheiden saavutettavissa oleva laadukas varhaiskasvatus on osa koulutuksellista tasa-arvoa. Oulussa on kiinnitettävä huomiota varhaiskasvatus­paikkojen riittävyyteen ja siihen, että lapsen on mahdollista päästä lähellä kotia sijaitsevaan päiväkotiin. Varhaiskasvatukseen tulee panostaa, jotta mahdollistetaan pienet ryhmäkoot ja osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä tarjotaan avointa varhaiskasvatusta jatkossakin maksuttomasti.

Oulun on pidettävä huoli perheiden hyvinvoinnista ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista.